పవన్‌!
Sunday, November 20, 2005
  Tampabay Autoshow


Downtown Tampa

Tampa Convention Center

View from the Tampa Convention Center

BMW Z 4

BMW Z 4

BMW Z 4

Volvo

06 Eclipse

The new Eclipse

MB CLK Class

What they call the 4 door coupe!

The beautiful E Class

Audi TT

The S 4

Audi S 4

Mercedes Benz

Mercedes Benz SLK

SLK roarster

The SLK hard top convertible

The Z

The sexy rear of the Z

Nissan Z

Nissan 350 Z

The Beetle

VW Phaeton

The beautiful VW Phaeton

The Ford GT

Ford GT

The GTR

Mustang GTR

Mustang GT

The original - H 1

The new Z 06

New 7.0 L for the Z 06

The new Z 06

The MINI COOPER S

The MINI

Land Rover

Escalade customized

Dodge Viper

98 Porsche GT-1

98 Porsche

Interior of the 7 series

The 6 series

The luxurious 6 series

The new M 5 sedan

The new 5 series

The 5 series

The 5 series

G 35

Miata

Mazda RX-8

as
 
Comments:
Wonderful..!! Just too good!
 
keka pavan garu mee blog ippude chusanu cars super unnai eppatikaina ilanti car okkati konali
 
హలో friends మీకు న్యూస్ చదవడానికి ఎక్కువ time లేదా? అయితే మీకోసం, ఏదైనా సూటిగా...సుత్తి లేకుండా...చేప్పాడానికి మేము ఓ క్రొత్త వెబ్ సైట్ start చేసాము తప్పక చూడండి. http://www.apreporter.com
ఏదైనా సూటిగా...సుత్తి లేకుండా... http://www.apreporter.com
 
Post a Comment<< Home

My Photo
Name:
Location: Florida, United States

మాకు ఫొటోలు తీయడం సరదా....చిన్న పాయింట్‌ అండ్‌ షూట్‌ కేమెరాతో మొదలు పెట్టి ఇప్పుడు ప్రస్తుతం Canon 5D మరియు 20D వాడుతున్నాము. ఫొటోలు తీసేకొద్దీ కొత్త విషయాలు తెలుస్తున్నాయి. భారీ పోస్ట్‌ ప్రాసెసింగ్‌ పెద్దగా ఆసక్తి లేదు. కంప్యూటర్‌ బిల్డింగ్‌ DIY కూడా ఇష్టం. ప్రస్తుతం HTPC సాఫ్ట్‌వేర్లు బాక్సీ, xbmcలను try చేస్తున్నాను.

ARCHIVES
October 2005 / November 2005 /


Powered by Blogger