పవన్‌!
Monday, October 10, 2005
 

Lake Morton!
 
Comments:
Kibbles 'n Bits
The Blog 100 : Number of Squared's favs make the list, including Battelle, BuzzMachine, Cyberjournalist, Micropersuasion, Rosen Verisgn Buying Moreover :"This is the second acquisition by VeriSign in the news ...
I have been searching for a good blog. I think yours is really nice and I am boing to bookmark it.

See my boxed chocolate gift store. It has lots of boxed chocolate gift related items.
 
Post a Comment<< Home

My Photo
Name:
Location: Florida, United States

మాకు ఫొటోలు తీయడం సరదా....చిన్న పాయింట్‌ అండ్‌ షూట్‌ కేమెరాతో మొదలు పెట్టి ఇప్పుడు ప్రస్తుతం Canon 5D మరియు 20D వాడుతున్నాము. ఫొటోలు తీసేకొద్దీ కొత్త విషయాలు తెలుస్తున్నాయి. భారీ పోస్ట్‌ ప్రాసెసింగ్‌ పెద్దగా ఆసక్తి లేదు. కంప్యూటర్‌ బిల్డింగ్‌ DIY కూడా ఇష్టం. ప్రస్తుతం HTPC సాఫ్ట్‌వేర్లు బాక్సీ, xbmcలను try చేస్తున్నాను.

ARCHIVES
October 2005 / November 2005 /


Powered by Blogger